Home| Zoeken| Guestbook| Links| FAQ
Dit Boek
› Auteur › Geschiedenis › Commentaar › Fragment
Deze site
› Inleiding › Index › Namen › Begrippen

I. Adolf Hitler - Mein Kampf

Adolf Hitler werd tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij met de NSDAP in München een mislukt poging deed de macht in Duitsland over te nemen. Tijdens zijn gevangenschap dicteerde hij het eerste deel van Mein Kampf, waarin hij zijn theorieën over de superioriteit van het Duitse volk uiteenzette. In 1933 werd Hitler benoemd tot rijkskanselier. Met de Duitse inval in Polen lokte hij de Tweede Wereldoorlog uit. Duitsland verloor de oorlog in 1945. Hitler pleegde zelfmoord.

Link:
Hitler Historical Museum

^ top

II. Geschiedenis

1932 In Tsjechoslowakije wordt het boek verboden vanwege de wrede militaire doctrines.
1937 Mein Kampf wordt in Palestina verboden.
1945 De bezittingen van Hitler, ook het copyright op Mein Kampf wordt geconfisceerd door de Duitse staat Beieren. Deze weigert elke herdruk toe te staan.
1974 Uitgeverij Ridderhof kondigt een heruitgave in de vertaling van NSB'er Steven BArends die in 1939 werd uitgegeven door De Amsterdamsche Keurkamer. Volgens de minister van Justitie is ingrijpen niet mogelijk omdat er in Nederland vrijheid van Drukpers is. Na verspreiding zal het boek in beslag genomen kunnen worden op grond van artikel 137e, dat elke publicatie die aanzet tot rassenhaat verbiedt.
1974 Het auteursrecht van de vertaling blijkt bij de Nederlandse staat te liggen. De regering van Beieren vraagt de Nederlandse overheid stappen te nemen. In maart laat de Rotterdamse officier van justitie 795 exemplaren in beslag nemen. Inmiddels waren er al 3000 exemplaren in België verspreid.
1975 Er wordt een strafvervolging tegen de uitgever ingesteld op grond van overtreding van het auteursrecht, niet op grond van artikel 137e. De uitgever heeft inmiddels van publicatie afgezien, ongeacht de uitspraak van de rechter.
1998 Mein Kampf is in de Engelse vertaling verkrijgbaar. Bestellingen op het internet zijn mogelijk via amazon.com

^ top

III. Commentaar

Het spreekt vanzelf dat een herdruk volstrekt onaanvaardbaar is. Het is een lange belediging vol weerzinwekkende rassenwaan, oorlogshetze en aanvallen op de democratie. Er mag geen sprake van zijn dat dit boek - de kroon van de nazi-propaganda - in Nederland verschijnt.
De Waarheid, 1974

Er is naar mijn mening zeker zoveel reden om te betreuren dat overtreding van de auteruswet wel ten laste is gelegd. Het auteursrecht wordt nu namelijk gebruikt als de stok om de hond mee te slaan; het wordt gebruikt als censuurmiddel terwijl het daarvoor nooit bedoeld is.
Mr. D.W.F. Verkade, Volkskrant, 1975

^ top

IV. Fragment

Daarentegen moeten wij, nationaal - socialisten, onverbiddelijk vasthouden aan ons doel op het gebied der buitenlandse politiek, n.l. om er voor te zorgen dat het Duitsche volk op aarde de hoeveelheid grondgebied krijgt, waarop het recht heeft. En dit streven is het eenige, dat voor God en de menschen een bloedvergieten rechtvaardigt [...] en tegenover ons nageslacht omdat wij niemands bloed vergoten, wanneer dat vergoten bloed niet duizend nieuwe volksgenooten aan het nageslacht schonk. De grond, waarop eenmaal Duitsche boerengeslachten krachtige zonen kunnen voortbrengen, is een voldoende reden om de zonen van heden te wagen, en de toekomst zal de verantwoordelijke staatslieden, ook al worden ze door het heden vervolgd, vrijspreken, omdat er inderdaad geen bloed aan hun handen kleeft, en ze niet schuldig staan aan opoffering van het volk.