Home| Zoeken| Guestbook| Links| FAQ
Dit Boek
› Auteur › Geschiedenis › Commentaar › Fragment
Deze site
› Inleiding › Index › Namen › Begrippen

I. D.H. Lawrence - Lady Chatterly's Lover

D.H. Lawrence werd in Eastwood in Engeland geboren. In 1911 debuteerde hij met de roman The White Peacock. Lawrence troude in 1912 met Frieda Weekley, de vrouw van zijn vroegere docent. Samen verlieten zij in 1917 Engeland en vestigde zich eerst in Italië, later in andere Europese landen. Diverse werken van Lawrence kregen te maken met de strenge censuurwetten, zoals Sons and Lovers (1913) The Rainbow (1915) en Women in Love (1920). In 1930 sterft hij aan tbc.

^ top

II. Geschiedenis

1929 De Amerikaanse douane neemt exemplaren van Lady Chatterley's Lover, Women in Love en The Pointings of D. H. Lowrence (1929) in beslag.
1932 In Ierland en Polen wordt Lady Chatterley's Lover verboden. In Engeland en de Verenigde Staten verschijnen gekuiste uitgaven.
1944 In New York worden bij de uitgever vierhonderd exemplaren van The First Lady Chatterley (de eerste versie van Lady Chatterley's Lover) in beslag genomen. In hoger beroep wordt de uitgever vrijgesproken.
1953 Bij twee boekhandels in Engeland wordt Lady Chatterley's Lover in beslag genomen. In de Verenigde Staten worden Lady Chatterley's Lover en Love among the Haystacks (1930) op de zwarte lijst van de Nationale Organisatie voor Zedelijke Literatuur geplaatst.
1959 Grove Press besluit in de Verenigde Staten een ongekuiste editie van de roman op de markt te brengen. De uitgever belooft de boekhandelaren eventuele proceskosten op zich te zullen nemen als zij door het boek in moeilijkheden zouden komen. Op 21 juli beslist rechter Frederick Van Pelt Bryan dat de roman mag worden uitgegeven.

Als men de verzending van dit boek verbiedt op grond van onzedelijkheid, schept men een rechtsnorm die van toepassing is op een groot aantal klassieke werken uit onze literatuur. Zo'n norm zou een bedreiging vormen voor een vrije samenleving.
Frederik Van Pelt Bryar, 1959

1960 In Canada wordt de roman verboden. Penguin Books in Engeland besluit, in navolging van Grove Press, een ongecensureerde editie op de markt te brengen. Na een langdurig proces, waarbij de jury niet alleen moest uitmaken of het boek slecht was voor de 'goede zeden', maar ook of de publikatie van 'algemeen belang' was, wordt besloten dat Lady Chatterley's Lover mag worden uitgegeven.
1961 Het ASKB durft eindelijk de bespreking van Lady Chatterley's minnaar aan. Resultaat: 'Verboden Lectuur'.

^ top

III. Commentaar

'Domme mensen zullen zich ook in de toekomst misschien geschokt voelen, maar zij doen er niet toe. Verstandige mensen beseffen dat ze niet geschokt zijn, en het eigenlijk nooit zijn geweest...' In deze overtuiging kon Lawrence verder gaan dan de Franse naturalisten en andere 'durvers' á la Zola, verder dan de enkele bijzondere passages van Joyce's Ulysses, verder, in zekere zin, dan Frank Harris' My Life and Loves, zuiver erotisch beschouwd toch zoveel rijker en gevarieerder, maar tenslotte een kruising blijvend tussen de bekentenissen a la Rousseau en die a la Casanova.
E. du Perron, Forum I932

Een rechtvaardiging
Het boek is onzedelijk en kent geen rechtvaardiging. Want het heeft geen rechtvaardiging nodig. En de wonderen van jezus zijn onzedelijk, want ook daarvoor bestaat geen rechtvaardiging. Het leven is onzedelijk en wonderbaarlijk, en ook het leven kent geen rechtvaardiging. De massa accepteert noch het leven, noch het noch het onzedelijke, noch het wonder; het heilige is taboe, nee, onbegrijpelijk voor het grote puliek.

Henry Miller, The World of Lawrence, 1930

^ top

IV. Fragment

Hij lachte zuur en gooide zijn kleren uit. Het was te veel. Hij sprong naar buiten, naakt en wit, met een kleine huivering, in de plassende regen. Flossie dribbelde voor hem uit met een woest gekef. Connie, met haar haar helemaal nat tegen haar hoofd geplakt, draaide haar verhit gezicht om en zag hem. Haar blauwe ogen gloeiden van opwinding, toen zij rechtsomkeert maakte en hard wegliep, met een zonderlinge, aanvallende beweging, uit liet opene vandaan en het pad af, terwijl de natte takken haar striemden. Zij rende en hij zag niets dan het ronde, natte hoofd, de natte rug, naar voren overhellend in de vlucht en de rondende billen, die glommen: een verwonderlijke, in vlucht gedoken vrouwennaaktheid.

Zij was bijna bij de brede dreef, toen hij aan kwam hollen en zijn naakte armen om haar zacht, naakt nat middel sloeg. Zij gaf een gil en strekte zich en de massa van haar zacht, kil vlees kwam tegen zijn lichaam aan. Hij drukte haar geheel tegen zich aan, de massa bekoeld vrouwenvlees, die snel warmde, als een vlam, in de beroering. De regen stroomde op ben neer, tot rij dampten. Hij pakte haar heerlijke zware billen, elk in n hand en drukte ze in razernij tegen zich aan, bewegingloos sidderend in de regen. Toen, plotseling, kieperde hij haar om en viel met haar op het pad, in de ruisende stilte van de regen en, kort en krachtig, nam hij haar, kort en krachtig, en deed het af als een dier.

D.H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover, 1928