Verboden Boeken
Homerus Odyssee
Dante Aleghieri Goddelijke Komedie
Boccaccio De Decamerone
Erasmus Lof der Zotheid
Rabelais Gargantua en Pantagruel
Cervantes Don Quichot
Jonathan Swift Gullivers Reizen
Voltaire Candide
J.W. von Goethe Het lijden van de jonge Werther
Heinrich Heine De Harzreis
Stendahl Het Rood en het Zwart
Gustave Flaubert Madame Bovary
Leo N. Tolstoj De Kreuzersonate
Sigmund Freud De Droomduiding
Home Meer verboden boeken!